Miniškolka Skřítek je otevřena v pracovní dny od 7:30 do 18:00 hod. a dodržuje tento denní režim, který je veden podle profesionálně sestaveného rámcového vzdělávacího programu.

 • 7:30 - 9:00 - příchod dětí do školičky
  Děti se po příchodu převléknou a jdou si pod vedením učitelky hrát do herny. Samy si z bohaté nabídky hraček, her a zařízení vyberou to své, oblíbené.
 • 9:00 - 9:30 - dopolední svačinka
 • 9:30 - 10:30 - zájmové kroužky
  2x týdně se děti v kroužku Angličtiny seznamují se základy anglického jazyka prostřednictvím zábavných her,  písniček, říkadel a obrázků. Kroužek vede profesionální lektorka se zkušenostmi s výukou nejmenších dětí.
  1x týdně se děti baví a pracují v kroužcích:
  Tvořivá dílnička,
  kde si osvojují nejrůznější  výtvarné techniky a práci s různými materiály a pomůckami (malování, modelování s využitím plastelíny a různých modelovacích hmot, poznání a zpracování přírodních materiálů, prstová malba, lepení, trhání, mačkání, foukání,...) Postupujeme podle předem zpracovaných měsíčních témat.
  Hry s písničkami,
  které v dětech vytváří a rozvíjí vztah k melodii a hudbě pomocí písniček a melodických říkadel. Děti tvoří a pracují za doprovodu hudebních nástrojů (bubínek, triangl, zvonkohra, xylofon, dřívka......)
  Cvičíme pro zdraví
  - děti získávají pod odborným vedením učitelky kladný vztah ke  zdravému pohybu, učí se využívat nářadí a pomůcek ( kladinka, balónky, opičí dráha...). Cvičením u dětí dochází k rozvoji jejich psychomotorického vývoje, získávají správné a pevné držení těla.
 • 10:30 - 12:00 - pobyt venku (zahrada, dětská hřiště)
  Součástí zařízení miniškolky Skřítek je velká, bezpečná a oplocená zahrada, která dětem poskytuje dostatečný prostor ke hrám na rovném, bezpečném terénu. Zahrada se nachází ve vnitrobloku a je tak izolovaná od ruchu velkoměsta. Děti si pod dohledem učitelky hrají na pískovišti, v malém hracím domečku nebo jezdí na skluzavce. K pobytu venku využíváme i blízkých dětských hřišť..
 • 12:00 - 12:30 - hygiena, oběd
  Děti se učí a dodržují v průběhu celého dne základní hygienické návyky:
  - čištění zoubků po každém jídle
  - mytí rukou po toaletě, po příchodu z venku, před jídlem a po jídle
  Pro děti zajišťujeme denně čerstvou a plnohodnotnou stravu z kuchyně specializované  na přípravu jídel pro nejmenší děti. Strava splňuje veškerá hygienická nařízení kladená na pestrost a vyváženost stravy dětí. Po dohodě s rodiči je možné podávat dětem vlastní stravu z domova. Dbáme, aby každé dítě dodržovalo pitný režim. Jídla jsou připravována odborníkem podle předem sestaveného jídelníčku, který je vždy volně k nahlédnutí v šatně miniškolky Skřítek.
 • 12:30 - 14:00 - odpočinek
  Dbáme na individuální potřebu spánku jednotlivých dětí, a proto naše miniškolka nabízí dětem možnost spánku v kočárku na zahradě, v ložničce s ostatními kamarády a nebo klidovou činnost s učitelkou v herně. Před spaním vždy čteme nebo vyprávíme pohádky.
 • 14:00 - 14:15 - odpolední svačinka
 • 14:15 - 16:00 - hry, soutěže, kolektivní činnost, pobyt venku
  Po odpoledním odpočinku děti hrají pod vedením učitelky kolektivní hry nebo soutěží. Pokud počasí dovolí, věnujeme se této činnosti venku na zahradě.
 • 16:00 - 18:00 - volná hra, odchod dětí domů
  Děti si mohou zvolit svůj způsob zábavy nebo se mohou přidat k činnosti, které připravuje pro děti učitelka a čekají na příchod rodičů.