Obora

Vyjeli jsme na návštěvu za zvířátky do obory. Dali jsme jim najíst a vůbec se nás nebáli!