Výlet do knihovny

V knihovně Jiřího Mahena jsme se seznámili se Zelenkou a Červinkou, kteří nám pověděli , jak se chovat ke knížkám.