Vše kolem Vašich dítek, obstará Vám Miniškolka Skřítek

Mateřská školka Skřítek

Denní režim

Miniškolka Skřítek je otevřena v pracovní dny od 7:30 do 17:00 hod. a dodržuje tento denní režim, který je veden podle profesionálně sestaveného rámcového vzdělávacího programu

7:30 - 9:00

příchod dětí do školičky

Děti se po příchodu převléknou a jdou si pod vedením učitelky hrát do herny. Samy si z bohaté nabídky hraček, her a zařízení vyberou to své, oblíbené.

9:00 - 9:30

dopolední svačinka

9:30 - 10:30

zájmové kroužky

2x týdně se děti v kroužku Angličtiny seznamují se základy anglického jazyka prostřednictvím zábavných her,  písniček, říkadel a obrázků.

1x týdně se děti baví a pracují v kroužcích:
Tvořivá dílnička, kde si osvojují nejrůznější  výtvarné techniky a práci s různými materiály a pomůckami (malování, modelování s využitím plastelíny a různých modelovacích hmot, poznání a zpracování přírodních materiálů, prstová malba, lepení, trhání, mačkání, foukání,...) Postupujeme podle předem zpracovaných měsíčních témat.
Hry s písničkami,
které v dětech vytváří a rozvíjí vztah k melodii a hudbě pomocí písniček a melodických říkadel. Děti tvoří a pracují za doprovodu hudebních nástrojů (bubínek, triangl, zvonkohra, xylofon, dřívka......)
Cvičíme pro zdraví
- děti získávají pod odborným vedením učitelky kladný vztah ke  zdravému pohybu, učí se využívat nářadí a pomůcek ( kladinka, balónky, opičí dráha...). Cvičením u dětí dochází k rozvoji jejich psychomotorického vývoje, získávají správné a pevné držení těla.

10:30 - 11:30

pobyt venku (zahrada, dětská hřiště)

Součástí zařízení miniškolky Skřítek je velká, bezpečná a oplocená zahrada, která dětem poskytuje dostatečný prostor ke hrám na rovném, bezpečném terénu. Zahrada se nachází ve vnitrobloku a je tak izolovaná od ruchu velkoměsta. Děti si pod dohledem učitelek hrají na pískovišti, v hracím domečku, na houpačkách nebo využívají dalších zábavných atrakcí. Na děti čeká na zahradě velká pirátská loď se skluzavkami a prolézačkami i prostorná gumová dráha připravená pro jízdu na odrážedlech. K pobytu venku starších dětí využíváme i blízkých dětských hřišť..

11:30 - 12:00

hygiena, oběd

Děti se učí a dodržují v průběhu celého dne základní hygienické návyky:
- čištění zoubků po obědě
- mytí rukou po toaletě, po příchodu z venku, před jídlem a po každém jídle
Pro děti zajišťujeme denně čerstvou a plnohodnotnou stravu z kuchyně specializované  na přípravu jídel pro nejmenší děti. Strava splňuje veškerá hygienická nařízení kladená na pestrost a vyváženost stravy dětí. Po dohodě s rodiči je možné podávat dětem vlastní stravu z domova. Dbáme, aby každé dítě dodržovalo pitný režim. Jídla jsou připravována odborníkem podle předem sestaveného jídelníčku, který je vždy volně k nahlédnutí v šatně miniškolky Skřítek.

12:00 - 14:30

odpočinek

Dbáme na individuální potřebu spánku jednotlivých dětí, a proto naše miniškolka nabízí dětem možnost spánku v kočárku, v ložničce s ostatními kamarády a nebo odpočinek v postýlce. Před spaním čteme nebo vyprávíme pohádky.

14:30 - 15:00

odpolední svačinka

15:00 - 16:00

hry, soutěže, kolektivní činnost, pobyt venku

Po odpoledním odpočinku děti hrají pod vedením učitelky kolektivní hry nebo soutěží. Pokud počasí dovolí, věnujeme se této činnosti venku na zahradě.

16:00 - 17:00

volná hra

Děti si mohou zvolit svůj způsob zábavy nebo se mohou přidat k činnosti, které připravuje pro děti učitelka a čekají na příchod rodičů.