Vše kolem Vašich dítek, obstará Vám Miniškolka Skřítek

Mateřská školka Skřítek

Kdo jsme

Za miniškolkou Skřítek stojí dvě ženy - Markéta Slámová a Ludmila Kalvodová

Markéta Slámová

Mgr. Markéta Slámová

Vystudovala Střední pedagogickou školu, obor Pedagog předškolní a mimoškolní výchovy a Pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy, specializace tělesná výchova. Poté pracovala jako vychovatelka a učitelka na 1. stupni ZŠ. V Miniškolce Skřítek se zabývá stykem s klienty a personalistikou. Je maminkou dcery a syna.

Ludmila Kalvodová

Ing. Ludmila Kalvodová

Po absolvování gymnázia vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu MZLU v Brně, obor finance. Během studia získala cenné zkušenosti při práci s dětmi jak v České republice, tak v zahraničí. Odpovídá za provoz a ekonomický chod Miniškolky Skřítek. Je maminkou dvou synů.

Virtuální prohlídka

Další virtuální prohlídky Miniškolky Skřítek