Vše kolem Vašich dítek, obstará Vám Miniškolka Skřítek

Mateřská školka Skřítek

Dětská skupina

Evropská unie

Příjemce realizuje projekt s názvem "DĚTSKÁ SKUPINA
ČIPERKY"
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016574.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
Pro více informací o projektu klikněte zde.